OM

 

Jag - Anna, är ett palindrom och Palindrom Produktion är för mig ett slags självförverkligande och det var nångång runt millennieskiftet som den resan påbörjades. Där, i ett band med enbart brudar som möttes av uttråkade och ovilliga ljudtekniker, växte en vilja fram om att göra någonting annorlunda och betydelsefullt. Idag är Palindrom Produktion raka motsatsen till mycket av det dåliga som finns i en branch med hård konkurrens mellan artister, arrangörer och en alltför uttråkad ljudtekniker som gör som han alltid har gjort.

 

För mig innebär ljudteknikeryrket att hjälpa till att förmedla upplevelser och känslor genom ljud. Det handlar om att finnas till hands och vara öppen för nya förslag och att våga lita på sitt öra och sin intuition. Utöver den tekniska kompetensen som krävs är en god samarbetsförmåga en väldigt viktig grundsten.

Jag gillar variationen som yrket innebär då det ger mig en känsla av rörelse, där jag får möjlighet att använda min kreativitet på olika sätt. Jag har erfarenhet och bredd att luta mig tillbaka på, men det finns hela tiden nytt att upptäcka och jag kommer aldrig att sluta utforska alla dessa möjligheter.

 

www.palindromproduktion.se :: 0709 - 28 51 96 :: anna.gideonsson@gmail.com